สเกิร์ต-ชุดแต่ง MAZDA 2 ZENITH
     
สเกิร์ตหน้า-ข้าง MAZDA 2 4D
  สเกิร์ตหลัง-ข้าง MAZDA 2 4D    
   
 สเกิร์ตหน้า MAZDA 2 5D  สเกิร์ตข้าง MAZDA 2 5D  สเกิร์ตหลัง MAZDA 2 5D สปอยเลอร์ MAZDA 2 5D