ผลงานสร้างชื่อที่ผ่านมา

ชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ภาคอีสาน 2003
ทำลายสถิติรถดังที่สุดทุกภาค


ชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2003 ทำลายสถิติรถที่ดังที่สุดในประเทศไทย


แชมป์ ประเทศไทย ประเภท SLP รถที่ดังที่สุดในประเทศไทย2004

ชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย 2004 ทำลายสถิติรถที่ดังที่สุดในประเทศไทย


แชมป์ IASCA 2005 MALAYSIA

ชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ ระดับโลก IASCA 2005 ระดับ อาเซี่ยนที่มาเลเซีย ระดับอาเซี่ยน คว้า 3 รางวัลระดับโลกด้วยรถเพียงคันเดียว

-ประเภททคะแนนรวมสูงสุด

-ประเภทรถเสียงดีที่สุดในรุ่น (BEST SOUND QUARITY)

-ประเภทการติดตั้งยอดเยี่ยม (BEST INSTALLATION)

แชมป์ IASCA 2005 WORLD RECORD บันทึกสถิติโลก

ชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโลก IASCA 2005 บันทึกสถิติโลก (WORLD RECORD)

-ประเภท รถเสียงดีที่สุดในรุ่น (BEST SOUND QUARITY)

-ประเภท การติดตั้งยอดเยี่ยม (BEST INSTALLATION)

รองชนะเลิศอันดับ 2 IASCA 2006 สนามชิงแชมป์ประเทศไทย


รองชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโลก IASCA 2006 ชิงแชมป์ประเทศไทย (FINAL WORLD RECORD)

-ประเภท รถเสียงดีที่สุดในรุ่น (BEST SOUND QUARITY)

-ประเภท การติดตั้งยอดเยี่ยม (BEST INSTALLATION)

แชมป์ IASCA 2005 WORLD RECORD ชิงแชมป์ประเทศไทย


ชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโลก IASCA 2005 ชิงแชมป์ประเทศไทย (FINAL WORLD RECORD)

-ประเภท รถเสียงดีที่สุดในรุ่น (BEST SOUND QUARITY)

-ประเภท การติดตั้งยอดเยี่ยม (BEST INSTALLATION)

แชมป์ IASCA 2006 รถคันเดียวในรุ่นที่ได้เต็มทั้ง SPL และ RTA


ชนะเลิศการประกวดเครื่องเสียงรถยนต์ระดับโลก IASCA 2006 บันทึกสถิติโลก (WORLD RECORD)

-รถคันเดียวในรุ่นที่ได้ RTA 30 คะแนนเต็ม

-รถเสียงดีที่สุดในรุ่น (BEST SOUND QUARITY)

-ประเภท การติดตั้งยอดเยี่ยม (BEST INSTALLATION)

 

EMMA THAILAND INTERNATIONAL 2009

ชนะเลิศในการแข่งขันระดับประเทศ MULTIMEDIA UNLIMITED 5.1 CH
รุ่นใหญ่ที่สุดในการแข่งขัน สนาม กรุงเทพ

ชนะเลิศในการแข่งขันระดับนานาชาติที่มีรถจากนานาประเทศเข้าประกวด ในรุ่น  MULTIMEDIA UNLIMITED 5.1 CH รุ่นใหญ่ที่สุดในการแข่งขัน

 

 

EMMA THAILAND INTERNATIONAL 2008

ในการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศในรุ่น MULTIMEDIA UNLIMITED 5.1 CH  รุ่นใหญ่ที่สุดในการแข่งขัน

ทำลายสถิติการแข่งขัน คะแนนสูงที่สุดในการการแข่งขันในจำนวนรถทั้งหมด

 

EMMA THAILAND INTERNATIONAL 2008

ในการแข่งขันระดับนานาชาติ MULTIMEDIA UNLIMITED 5.1 CH
รุ่นใหญ่ที่สุดในการแข่งขัน